ชสอ. จับมือกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ลงพื้นที่พบสหกรณ์สมาชิกภาคกลาง พื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี

          นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ที่ปรึกษา ชสอ. และประธานกรรมการชมรมสหกรณ์    ออมทรัพย์ภาคกลาง  เป็นผู้แทน ชสอ. จับมือกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง  ลงพื้นที่พบสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกพื้นที่เขตภาคกลาง  จังหวัดลพบุรี  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  เพื่อพบปะสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ไม่เป็นสมาชิก  พร้อมเชิญชวนสหกรณ์มาใช้บริการด้านการเงิน  ด้านวิชาการ  ด้านของที่ระลึก  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ชสอ.  และร่วมกิจกรรมเครือข่ายของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง  พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากสหกรณ์สมาชิกเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาการดำเนินงานของ ชสอ. ทั้งนี้ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ให้เกียรติ ชสอ. ในการให้โอกาสเข้าเยี่ยมในครั้งนี้  โดยมีรายชื่อดังนี้
      1.    สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี  จำกัด
      2.    สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูลพบุรี  จำกัด
      3.    สหกรณ์ออมทรัพย์ เขาสามยอด จำกัด
      4.    สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์  จำกัด
      5.    สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.พัน31รอ.  จำกัด
      6.    สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.พัน11รอ.  จำกัด
      7.    สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ายอดิศร  จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 29 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM