การจัดโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมของภาคใต้ "ชวนโหม๋วเรามาแล...นวัตกรรมสหกรณ์ ครั้งที่ 6 ปี 2559" ในวันที่ 26 พ.ย. 59 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ (พลาซ่า) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

       พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโยบายการบริหารงาน ชสอ." พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท ในการจัดโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมของภาคใต้ "ชวนโหม๋วเรามาแล...นวัตกรรมสหกรณ์ ครั้งที่ 6 ปี 2559" ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ (พลาซ่า) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา เข้าร่วมงานและร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่นของภาคใต้ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ประธานกรรมการ ชสอ. ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ระดับสูง" ที่ทางชมรมฯ ภาคใต้เป็นผู้จัดการฝึกอบรม และสำหรับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่นของภาคใต้ในปีนี้ มีสหกรณ์ให้ความสนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดคัดเลือก จำนวน 4 สหกรณ์ 4 ผลงานด้วยกัน คือ 1.สอ.นครหาดใหญ่ จก. ชื่อผลงาน "การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านสมาร์ทโฟน" 2.สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก. ชื่อผลงาน "Line Official@PSUCOOP" 3.สอ.สาธารณสุขสตูล จก. ชื่อผลงาน "แถบสีติดตามผลการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของสมาชิกในชมรมคนรักการออม" และ 4.สอ.สาธารณสุขสงขลา จก. ชื่อผลงาน "คลินิกสหกรณ์ (เฟส 1 ตรวจสุขภาพทางการเงิน)" โดยผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศในระดับภาคใต้ และต้องเป็นตัวแทนเพื่อไปเข้ารับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่นในระดับประเทศของ ชสอ. ในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ สำนักงาน ชสอ. ต่อไป ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมของ สอ.สาธารณสุขสงขลา จก. และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมของ สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก. ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง นอกจากจะได้เป็นตัวแทนของภาคใต้เพื่อไปเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศแล้ว ยังได้รับรางวัลการนำเสนอโดนใจจากการลงคะแนนโหวตของผู้เข้าร่วมงานฯ ด้วยคะแนนที่เท่ากันอีกด้วย (1 สหกรณ์ : 1 คะแนนโหวต)
วันที่เขียนข่าว : 28 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM