สหกรณ์จากประเทศเวียตนาม Vietnam Association of People's credit funds (VAPCF) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 59 ณ สำนักงาน ชสอ.

      นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์จากประเทศเวียตนาม Vietnam Association of People's credit funds (VAPCF) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม 601 สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 28 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM