ชสอ. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์

       พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ สำเร็จรูป CMS with Joomla (Advance)”ระหว่างวันที่23 - 25 พฤศจิกายน 2559โดยวิทยากร อาจารย์จิราวัลย์ เพ็งกุล  ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรบ จำนวน 36 คน จาก 27 สหกรณ์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักงาน ชสอ. 
วันที่เขียนข่าว : 24 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM