กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ด้วยการทำดีด้วยกาย วาจา ใจ ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. วันที่ 22 พ.ย. 59

      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดยพลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 โดยจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการทำดีด้วยกาย วาจา ใจ ได้แก่ กิจกรรมปฏิญาณตน (ทำดีด้วยวาจา) การกล่าวปฏิญาณตนเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมอธิษฐาน (ทำดีด้วยใจ) ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาร่วมกัน กิจกรรมทำความดี (ทำดีด้วยกาย) ด้วยการทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ชสอ. โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ชสอ. พร้อมด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประมาณ 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่เขียนข่าว : 22 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM