การจัดโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2559 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 ในวันที่ 18 พ.ย. 59 ณ สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
      พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ บรรยายเรื่อง "'ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก" พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท ในการจัดโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2559 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยมีพันตำรวจเอกนายแพทย์ ดนุกฤต กลัมพากร กรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้มีสหกรณ์ส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าร่วมประกวดคัดเลือกจำนวน 3 แห่งด้วยกัน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ชื่อผลงาน "โครงการสินเชื่อเพื่อการเคหะการผ่อนชำระแบบอัตราก้าวหน้า (BALLOON) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ชื่อผลงาน "โครงการรับสิบล้านวันเกษียณ" และสหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล จำกัด ชื่อผลงาน "สายในครอบครัวผูกพันช่วยค้ำประกันเงินกู้" โดยสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับภาค (ชนะเลิศ) ประจำปี 2559 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ชื่อผลงาน "โครงการสินเชื่อเพื่อการเคหะการผ่อนชำระแบบอัตราก้าวหน้า (BALLOON) และรางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับภาค (รองชนะเลิศ) ประจำปี 2559 คือสหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล จำกัด ชื่อผลงาน "สายในครอบครัวผูกพันช่วยค้ำประกันเงินกู้" โดยสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับภาคจะต้องเป็นตัวแทนของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 ไปเข้าร่วมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อไป ได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 21 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM