สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ชสอ. ในวันที่ 16 พ.ย. 59

      พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ สอ. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จก. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม 601 ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM