ชสอ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา" เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59
        พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา" และปล่อยคาราวานขบวนรถข้าวสารจากสหกรณ์การเกษตร เพื่อกระจายไปยังจุดจำหน่าย 10 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและปล่อยคาราวานขบวนรถ เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ
       กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้วางแผนกระจายข้าวสารสหกรณ์ จากสหกรณ์การเกษตร 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำข้าวสารมาจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ซึ่งข้าวที่นำมาจำหน่ายนี้ เป็นข้องสหกรณ์ที่รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนามาสีเป็นข้าวสาร เป็นข้าวหอมมะลิ 100% คุณภาพดี ผลิตจากโรงเสีของสหกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
         โดยกิจกรรม ข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา เป็นกิจกรรมหนึ่งในการขยายช่องทางการตลาดให้กับชาวนาโดยผ่านสหกรณ์ ตัดปัญหาการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสบริโภคข้าวสารของสหกรณ์ที่มีคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้น หากหน่วยงานใดสนใจจะสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ สามารถติดต่อได้ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ โทร. 0 2561 4590-6 หรือร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ภายในกรมสหกรณ์เสริมสหกรณ์ โทร. 0 2628 5449
วันที่เขียนข่าว : 08 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM