ชสอ. ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Miss Elenita V. San Roque Chief Executive Officer ACCU เรื่อง "การประเมินการบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑ์ ACCESS Branding" เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 59

        พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Miss Elenita V. San Roque Chief Executive Officer ACCU เรื่อง "การประเมินการบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑ์ ACCESS Branding" เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. โดยโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑ์ ACCESS Branding นี้เป็นการนำเกณฑ์ทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการและความมั่นคง หรือเรียกสั้น ๆ ว่าเกณฑ์ ACCESS Branding ของ ACCU เข้ามาทำการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของ ชสอ.โดยเป็นการประเมินผลทั่วทั้งองค์กร ทั้งทางด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือสมาชิกของสหกรณ์ ด้านกระบวนการภายในของธุรกิจ และด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ชสอ. เข้าสู่มาตรฐานสากล
วันที่เขียนข่าว : 07 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM