พิธีเปิดการฝึกอบรม "การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์" วันที่ 7 พ.ย. 59

        พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์" เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. เป็นการฝึกอบรมเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบแนวคิดและสาระสำคัญของเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 69 คนจาก 39 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 07 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM