ชสอ. และผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน JA-ZENCHU Central Union of Agricultural Co-operatives (สันนิบาตสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 59

        พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน JA-ZENCHU Central Union of Agricultural Co-operatives (สันนิบาตสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงาน JA-ZENCHU ประเทศญี่ปุ่น
วันที่เขียนข่าว : 07 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM