ชสอ. จับมือกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบสหกรณ์สมาชิกภาคตะวันออก พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

     นายณฐกร  แก้วดี  กรรมการดำเนินการ ชสอ.  เป็นผู้แทน ชสอ. จับมือกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก   ลงพื้นที่พบสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกพื้นที่เขตภาคตะวันออก  จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2559  เพื่อพบปะสหกรณ์สมาชิกและชี้แจงการดำเนินงานของ ชสอ.  พร้อมเชิญชวนสหกรณ์มาใช้บริการด้านการเงิน  ด้านวิชาการ  ด้านของที่ระลึก  และร่วมกิจกรรมเครือข่ายของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก  พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากสหกรณ์สมาชิกเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาการดำเนินงานของ ชสอ. ทั้งนี้ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ให้เกียรติ ชสอ. ในการให้โอกาสเข้าเยี่ยมในครั้งนี้  โดยมีรายชื่อดังนี้
1.    สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์  จำกัด
2.    สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสมุทรปราการ  จำกัด
3.    สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจน้ำ  จำกัด
4.    สหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท  จำกัด
5.    สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จำกัด
6.    สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทสยามนิสสัน  จำกัด
7.    สหกรณ์ออมทรัพย์ คอสโมอุตสาหกรรม  จำกัด
8.    สหกรณ์ออมทรัพย์ แอลเมทไทย  จำกัด
9.    สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานอูเอโน  จำกัด
10.    สหกรณ์ออมทรัพย์ ถิรไทย  จำกัด
11.    สหกรณ์ออมทรัพย์ โอเชียนกลาส  จำกัด
12.    สหกรณ์ออมทรัพย์ สมิทธิญาณและเพื่อน  จำกัด
13.    สหกรณ์ออมทรัพย์ บ้านไอพี จำกัด
14.    สหกรณ์ออมทรัพย์ เอสเอ็มทีซี  จำกัด
15.    สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนบุรีประกอบยนต์  จำกัด
16.    สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด
17.      สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม  จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 01 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM