ชสอ. มอบเงินสนับสนุนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง

         พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ  ร่วมงานพร้อมบรรยายพิเศษและมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม 150,000.- บาท  ให้กับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง  ในการจัดสัมมนาเรื่อง “การวางแผนการดำเนินงานสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 15 –16 ตุลาคม 2559      ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ  ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง  และคณะกรรมการชมรม  การจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในพื้นที่ภาคกลางเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ภาคค่ำร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมให้ข้อเสนอแนะการบริหารงาน ชสอ.  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป  ทั้งนี้ ชสอ. ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกเป็นอย่างยิ่ง  สำหรับข้อเสนอต่าง ชสอ. พร้อมรับและจะนำมาพิจารณาช่วยเหลือและพัฒนาต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 01 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM