ชสอ. MOU ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ 10 แห่ง ใช้งานจริง โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

          พลโท ดร.วีระ วงศสรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 44 และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสหกรณ์ใช้งานจริง โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์” กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 10 แห่ง ได้แก่  1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  2.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด  3.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 4.สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำกัด  5.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  6.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด 7.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด 8.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จำกัด  9.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 10.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ.
           พลโท ดร.วีระ วงศสรรค์ กล่าวว่า ตามที่ ชสอ. ได้ดำเนินการโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก โดยที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติงบลงทุนจำนวน 436 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญและใช้งบลงทุนเป็นจำนวนมาก ปีบัญชี 2558 ชสอ. ได้จ้างบริษัทเมโทร ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้แจ้งส่งมอบงานช่วงที่ 1 งวดที่ 6 จำนวน 9 ระบบงานแล้ว ซึ่ง  ชสอ. ได้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินงานโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก จำเป็นต้องมีสหกรณ์ใช้งานจริงโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับขบวนการสหกรณ์ ชสอ. จึงได้เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์ใช้งานจริงโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์  เพื่อทดสอบว่าโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ ชสอ. จ้างพัฒนานั้นเป็นโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถใช้งานได้กับสหกรณ์หลากหลายขนาดสหกรณ์ หลากหลายกลุ่มอาชีพ โดยมีสหกรณ์ส่งแบบตอบรับมาจำนวน 63 สหกรณ์ จากนั้นได้ทำการคัดเลือก10 สหกรณ์ โดยคัดเลือกจากหลากหลายขนาดสหกรณ์ หลากหลายกลุ่มอาชีพ และโปรแกรมเดิมที่สหกรณ์ใช้งานอยู่ ซึ่งสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือก ชสอ. จะมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ ชสอ. กำหนดและการเข้าร่วมเป็นสหกรณ์ใช้งานจริงโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ นี้จะเป็นเกียรติกับสหกรณ์ที่เข้าร่วมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อขบวนการสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนในการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก
วันที่เขียนข่าว : 31 ต.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM