ชสอ. มอบเงินสนับสนุนชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

        นายชัยยุทธ์  มาศสุพงส์  รองประธานกรรมการ  พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่ปรึกษา  ผู้จัดการใหญ่และรองผู้จัดการใหญ่  ชสอ.  ร่วมงานและมอบเงินสนับสนุน 20,000.- บาท  ให้กับชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  โดยมีนางศิริวรรณ  ปัญญาธรรม  ผู้จัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด  ประธานกรรมการชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  รับมอบ   ณ โรงแรมทรี ซิกตี้ ไฟว์  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 การจัดงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม  อดีตนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา เปิดการสัมมนาและ บรรยายพิเศษ นอกจากนี้ นายวุฒิชัย         สุระรัตนชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารธนชาต  บรรยายเรื่อง  “การสร้างความเข้มแข็งในระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์”  และคุณวรเทพ  เชื้อสุนทรโสภณ  บรรยายเรื่อง “กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์” นอกจากนี้คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน  ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. นำเสนอข้อมูล แนวคิด ความเป็นมาของการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน”  
    ภาคค่ำ  งานเลี้ยงสังสรรค์สไตล์ย้อนยุคซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้จัดการสหกรณ์ร่วมพลังกันสร้างสีสันให้งานเป็นอย่างดียิ่ง  และร่วมงานมุทิตาจิตผู้จัดการสหกรณ์สหกรณ์ที่ใกล้เกษียณอายุการทำงาน 11 คน  “ร้อยปีร้อยใจ ใกล้ไกลผูกพัน”  สร้างความประทับใจในมิตรภาพไม่ลืม
วันที่เขียนข่าว : 23 ส.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM