พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ “การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง”
        วันที่ 27 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ “การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนากับวิทยากร มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 125 คน 63 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 27 เม.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM