โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "แผนพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำ มุ่งสู่เครือข่ายสหกรณ์แบบบูรณาการ (Leadership Boot Camp)" ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566
[เอกสารแนบ]
***** เต็มแล้วค่ะ *****
 
         ชสอ. ขอเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "แผนพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำ มุ่งสู่เครือข่ายสหกรณ์แบบบูรณาการ (Leadership Boot Camp)" ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงาน ชสอ. ถนนนครอินทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน จำนวน 20 คน 
 
        หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณกรกช อินทรครรชิต โทร. 0 2496 1199 ต่อ 334 และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสารไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 โดยจะพิจารณาตามลำดับก่อน-หลัง และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวนก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
วันที่เขียนข่าว : 29 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM