พิธีเปิด โครงการสานสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสานสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 พร้อมด้วย ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ นายเทิม มิตรจิต นายสมยศ เสาวคนธ์ และว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา กรรมการดำเนินการ  เข้าร่วมโครงการด้วย โดยเขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ ได้ให้เกียรติเชิญ ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ร่วมการเสวนา “เราจะสร้างความเข็มแข็งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างไร ?” และ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยาย “ทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ในอนาคต”
        ทั้งนี้ ชสอ.สนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 200,000 บาท และได้ส่งมอบนโยบายด้านสหกรณ์ต่อพรรคการเมืองให้เขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ ได้ดำเนินการต่อไป โดยมีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมจำนวน 135 คน 51 สหกรณ์ ณ โรงแรมศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง
วันที่เขียนข่าว : 17 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM