พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
        วันที่ 15 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 ร่วมกับ นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด พร้อมด้วย พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา กรรมการดำเนินการ ชสอ. โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ 
        ชสอ. ได้ทำการมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ ชสอ. อยู่ในเกรด A มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี บริหารสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดสรรสวัสดิการให้สมาชิกอย่างทั่วถึงเป็นธรรม พัฒนาสร้างสรรค์สหกรณ์อย่างมีคุณภาพ มั่นคง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากมวลสมาชิก
วันที่เขียนข่าว : 15 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM