อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โครงการ 2
     ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกั(ชสอ.)มีความประสงค์จะส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมที่สนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจึงได้จัดให้มีโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โครงการ 2 และขอประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
 
 
      อัตราดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โครงการ 2
 
             ร้อยละ 2.90 ต่อปี (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
 
วันที่เขียนข่าว : 08 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM