พิธีเปิดการเสวนา "การแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินการลงทุน และการจัดการสหกรณ์" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
        เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม กรรมการดำเนินการ กล่าวเปิดการเสวนา "การแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินการลงทุน และการจัดการสหกรณ์"  จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ บรรยายพิเศษ และนายณฐกร  แก้วดี ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย เรื่อง ข้อสังเกตุสิ่งบอกเหตุการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยนางสาวระพีพร พัฒนะแสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ จากนั้นเป็นการเสวนา “การแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินการลงทุนและการจัดการสหกรณ์” โดยนางสาวอรุณี วงศ์ราเชน อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนายฉัตรชัย ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมีคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ รับมอบ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 82 คน 36 สหกรณ์ ณ โรงแรมบลูฮิปโป บายคูณ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่เขียนข่าว : 11 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM