การสัมมนาและบรรยายพิเศษ หลักสูตร “จับสัญญาณการบริหารเงินและการลงทุนยุค Stagflation" ระหว่างวันที่ 26–28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
        วันที่ 27 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ หลักสูตร “จับสัญญาณการบริหารเงินและการลงทุนยุค Stagflation" ระหว่างวันที่ 26–28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าสัมมนา 
        ชสอ. ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งหวังให้ผู้บริหารของสหกรณ์ได้ทำความเข้าใจถึงการบริหารเงินและการลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของสหกรณ์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ชสอ.จึงได้จัดสัมมนาในหลักสูตรดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้บุคลากรของสหกรณ์สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ได้ มีผู้เข้าสัมมนา  จำนวน 123 คน จาก 46 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 27 ก.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM