ชสอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการลงทุน
       วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอธิชาติ สวัสดี รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านการลงทุนของ ชสอ. เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับสหกรณ์ ความมั่นใจต่อสหกรณ์ของสมาชิก และผลตอบแทนเพื่อจะนำมาพัฒนาสหกรณ์ต่อไป พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 16 ส.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM