ชสอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด
      วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางเนตรรัตน์ เตชะมานนท์ กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารเงินลงทุนของ ชสอ. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสภาพคล่อง และการบริหารจัดการเงินลงทุนของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 05 ส.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM