ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ฉลองครบรอบ 50 ปี ชสอ.” วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ สำนักงาน ชสอ.
[เอกสารแนบ]
          ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จะครบรอบการก่อตั้งและการดำเนินงาน ปีที่ 50 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565  ชสอ. จึงกำหนดจัดโครงการ “ฉลองครบรอบ 50 ปี ชสอ.” ภายใต้แนวคิด “ชสอ. พร้อมนำสหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ และเอื้ออาทรต่อสังคม” โดยมีกิจกรรม ณ สำนักงาน ชสอ. ดังนี้  
     • พิธีทำบุญเลี้ยงพระ                   เวลา 09.00 – 12.00 น. 
     • งานเสวนาครบรอบ 50 ปี           เวลา 14.00 – 16.00 น. 
     • งานเลี้ยงฉลองครบรอบ 50 ปี    เวลา 17.00 – 21.30 น. 
 
         ในโอกาสนี้ ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณ์ท่านร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โดย ชสอ. งดรับของที่ระลึก และเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนใน “โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน” ของมูลนิธิรามาธิบดี
        รวมทั้งขอเชิญผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ “ฉลองครบรอบ 50 ปี ชสอ.” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
        ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมงานตามลิงค์แนบด้านล่าง ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565
 
กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมงาน ผ่าน link หรือ Scan QR Code
 
 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 319-321
E-mail : info@fsct.com
วันที่เขียนข่าว : 04 ส.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM