เปิดให้บริการเงินรับฝากประจำและจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน “รุ่นครบรอบ 50 ปี ชสอ.” ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2565
[เอกสารแนบ]
วันที่เขียนข่าว : 12 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM