ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
[เอกสารแนบ]
        ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๕ เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส   ณ  วัดท่าหลวง พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   จังหวัดพิจิตร   ในวันอาทิตย์  ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นั้น
        ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านและผู้มีจิตศรัทธา    ร่วมอนุโมทนาบุญถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้   ที่บัญชีออมทรัพย์   ธนาคารกรุงไทย  จำกัด   สาขาวงศ์สว่าง  ชื่อบัญชี  กฐิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด  เลขที่บัญชี  ๑๙๓ – ๐ – ๑๕๔๕๖ - ๙  และกรุณาส่งโทรสารใบตอบรับการนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบสำคัญการโอนเงิน ไปยัง ชสอ. ด้วย (ตามเอกสารแนบ)
        เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบยอดเงินทำบุญ  และการจัดทำใบอนุโมทนาบัตรต่อไป ขออานิสงส์แห่งผลบุญ จงอภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ    อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง  และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
 
  
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM