โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
[เอกสารแนบ]
        ชสอ. ขอเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ เรื่อง โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
        โปรดแจ้งความจำนงโดยกรอกใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาตามเอกสารแนบประกาศ ส่งไปยัง ชสอ. ก่อน วันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
วันที่เขียนข่าว : 25 พ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM