พิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "ทิศทางการบริหารการเงินและการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจปี 2565"
        วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าสัมมนา เรื่อง "ทิศทางการบริหารการเงินและการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจปี 2565" ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารการเงินและการลงทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 72 คน 37 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 06 พ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM