ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้
        วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำเนินการ และนางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 270,000 บาท โดยเป็นสหกรณ์ที่แจ้งรับความช่วยเหลือมายัง ชสอ. ตามแบบสำรวจ สหกรณ์ละ 10,000 บาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นนำไปช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์
      โดยมี นายประพันธ์ รัตนอรุณ ประธานกรรมการ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี จก. และ ร.ต.อ. สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช จก. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 24 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM