พิธีเปิดการประชุมสมาชิกโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
        นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เรื่อง แนวทางการพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ (Central Financial Facility : CFF) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 601  สำนักงาน ชสอ. โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 38 คน 22 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 23 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM