พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

        วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. นายสมชาย รัตนอารี กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ และได้มอบของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ลงทุนกับ ชสอ. โดยมี นายชูชาติ พนัสอัมพร ประธานกรรมการสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะจาก ชสอ. พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ กฤษฎา ธีระ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ รับมอบสมาร์ททีวี ขนาด 32 นิ้ว
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีความมุ่งมั่นบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางการบริหาร พร้อมทั้งจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์จะรักษามาตรฐานของสหกรณ์ และสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 17 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM