พิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

     วันที่ 14 มกราคม 2563 นายอุทัย ศรีเทพ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ และ นายโชคดี คลังจันทร์ กรรมการดำเนินการ ในพิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. พร้อมทั้งมอบรางวัลการสนับสนุนการลงทุนกับ ชสอ. ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด โดยมี ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช ประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้รับมอบ โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานใหญ่ สอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
วันที่เขียนข่าว : 14 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM