พิธีเปิดป้ายคุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด

         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุลประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. และมอบรางวัลการสนับสนุนการลงทุนกับ ชสอ.ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีนายปัญญาไชยานนท์ประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วย ผู้เข้าร่วม ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา กรรมการดำเนินการ ชสอ. รศ.พิเศษ พลโท ดร. วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพ พื้นที่ 2 กรรมการเขตพื้นที่ และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่สหกรณ์ ดังกล่าว
 
 
วันที่เขียนข่าว : 10 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM