ชสอ. เข้าร่วมงานพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท สหประกันชีวิต กำจัด (มหาชน)” ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

        พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณฑ์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมงานพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท สหประกันชีวิต กำจัด (มหาชน)” โดยมีพลตำรวจเอกนิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
 
       บริษัท สหประกันชีวิต กำจัด (มหาชน) เป็นบริษัท กันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย ที่สหกรณ์กว่า 2000 แห่งได้ร่วมกันถือหุ้นเป็นเจ้าของเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ สมาชิก และบุคคนในครอบครัว ได้เรียนรู้และนำหลักการประกันชีวิตมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการบริหารความเสี่ยงและวิธีสหกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์โดยได้จัดตั้งขึ้น ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมพิจารณาเป็นกรณีพิเศษตามความเห็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ นำเสนอจึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2537 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 โดยมีพัฒนาการต่อเนื่องภายใต้เจตนารมณ์ของการก่อตั้งบริษัท และความร่วมมือร่วมใจของชาวสหกรณ์ส่วนบริษัทฯ มีความเติบโตก้าวหน้าและมั่นคงเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 24 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM