ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ นำคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. โดยมี ดร. ก๊ก ดอนสำราญ ที่ปรึกษา ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน ชสอ. ให้การต้อนรับ และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ที่ปรึกษา ชสอ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มั่นคงและยั่งยืน” เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ได้มีความรู้ความเข้าใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 22 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM