พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ"

        พล.ต.ท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ" พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการเลขานุการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา กรรมการดำเนินการ และ ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ โดยเขตพื้นที่ฯ กทม.2 จัดการฝึกอบรม ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 14 - 15 ต.ค. 62 ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าว ชสอ. สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ให้เขตฯ ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของเขตพื้นที่ฯ กทม. 2 มียอดผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน โดยมี ดร.พนม ปีย์เจริญ กรรมการบริหารสถาบันฮิวแมน มายด์ เทรนนิ่ง เป็นวิทยากรในการอบรม
 
       เขตพื้นที่ฯ กทม. 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารองค์กรทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ให้ประสบคามสำเร็จก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในการบริหาร เน้นภาพลักษณ์ที่มีความน่าประทับใจและสง่างาม ซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้จะมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อปรับใช้กับการบริหารงานสหกรณ์ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 14 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM