ชสอ. ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงโต้ข่าวเท็จทำลายความมั่นคง ชสอ. ยืนยันสถานะทางการเงิน ชสอ. มั่นใจ ไม่ขาดสภาพคล่อง!!

      วันที่ 5 กันยายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับพลโท วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวยืนยันฐานะทางการเงินของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทยยังมีความมั่นคงและบริหารงานโปร่งใสไม่มีเหตุต้องวิตกกังวลตามที่มีข่าวปรากฏทางสื่อบางฉบับ   ว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเสี่ยง ซึ่งไม่ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นและเกรงว่าจะกระทบกับความอ่อนไหวและสร้างความตื่นตระหนกให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกับทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า 1,000 แห่ง หากได้รับข้อมูลที่บิดเบือนเกรงว่าจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของสหกรณ์ทั้งระบบ
     ด้านพลโท วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวยืนยันว่าฐานะทางการเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีความมั่นคงไม่น้อยกว่าแบงค์ของรัฐ  สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมฯส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ในหมู่ข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำ ซึ่งสามารถหักชำระหนี้รายเดือนได้ ไม่มีหนี้ค้าง ดังนั้น เมื่อสหกรณ์ลูกหนี้กู้เงินจากทางชุมนุมสหกรณ์ฯไป ก็จะนำเงินมาส่งชำระหนี้คืนได้ทุกสิ้นเดือนครบทุกสหกรณ์ ซึ่งไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ และทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์มีสภาพคล่องเกินกว่า 8% เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในหมู่ข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำทั้งนี้แหล่งที่มาของทรัพย์สินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ คือเงินที่ฝากและการถือหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิก ซึ่งทรัพย์สินของทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้มีการนำไปปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์สมาชิก 70-80% ที่เหลือนำไปลงทุน 20-30 % โดยฝากธนาคาร และลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ตามมาตรา 62 และประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่มีการนำเงินไปลงทุนผิดประเภท  ส่วนการบริหารที่สภาพคล่องทางการเงิน  ทางชุมนุมฯได้มีการสำรองและจัดทำประมาณการกระแสเงินสด เป็นรายวัน รายเดือนและรายปี เพื่อบริหารสภาพคล่องไม่ให้เกิดวิกฤติ โดยดูจากประวัติย้อนหลัง 3 ปี เพื่อนำมาวางแผนการบริหารเงินสด โดยจะสำรองการบริหารสภาพคล่อง 8 % และการสำรองเงินสดไว้ที่ชุมนุมเฉลี่ยวันละ 500 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกกู้ยืม และยังมีหลักทรัพย์ที่เป็นพันธบัตรและหุ้นกู้อีก 3,697 ล้านบาท และยังมีตราสารทุนที่สามารถขายได้ทันทีอีก 1,100 ล้านบาท ดังนั้น ชุมนุมจะมีเงินที่สามารถนำมาบริหารสภาพคล่องได้ทั้งหมดประมาณ 6,380 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีวงเงินจากธนาคารที่สามารถนำมาบริหารสภาพคล่องได้อีก 7,000 กว่าล้านบาท มีการสำรองสินทรัพย์สภาพคล่อง เป็นเงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน 3% ซึ่งทางชุมนุมฯ ได้มีการทำแผนบริหารสภาพคล่องไว้ ส่วนเงินกู้ที่มีการผิดชำระหนี้ สหกรณ์ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ และมีการจัดชั้นลูกหนี้ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ส่วนลูกหนี้ NPL ของชุมนุมสหกรณ์ฯ มี 4 ราย เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา วงเงินประมาณ 5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.01 % ซึ่งขอยืนยันขณะนี้ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานโปร่งใส มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีและไม่มีข้อที่น่าวิตกข้อกังวลแต่อย่างใด
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FCST
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM