TH | EN

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเสวนา ของชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
        เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ชสอ. พบผู้จัดการ” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเสวนา ของชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการ ชสอ. ได้กล่าวถึงนโยบายการลดโลกร้อนด้วยการสนับสนุนการนำโซลาร์เซลล์มาใช้กับสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้ ชสอ.กำลังติดตั้งโซล่าเซลเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สหกรณ์ และคาดว่าจะประหยัดงบประมาณค่าไฟปีละ 1 ล้านบาท เท่ากับลดโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้ถึง 4,200 ต้น นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในระดับต่างๆ อีกด้วย โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ รวมถึงฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วม โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท และมอบของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณด้วย
 
        ในการเสวนาได้เรียนเชิญวิทยากร นายปราโมทย์ สรวมนาม บรรยาย “ผลกระทบของ พรบ. สหกรณ์ กฎกระทรวงและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่ควรแก้ไข” และเสวนาร่วมกับผู้แทนสหกรณ์ เรื่อง “ผู้จัดการควรรู้ทันป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ โดยมี นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวน 302 คน 150 สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุม Rainbow Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM