TH | EN

ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
        เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ  พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท โดยมีคุณฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ประธานชมรม และคณะกรรมการ รับมอบ มีผู้เข้าร่วม 350 คน 50 สหกรณ์ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่เขียนข่าว : 30 เม.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM