TH | EN

ชสอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จำกัด
        วันที่ 4 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมชัย ตั้งบำเพ็ญสุนทร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จำกัด นำคณะเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารงานของ ชสอ. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำระบบการบริหารจัดการไปปรับใช้ในการบริหารงาน และการให้บริการต่อมวลสมาชิกต่อไป พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ แหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ศูนย์ IT และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 04 ส.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM