TH | EN

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ ในหัวข้อเรื่อง "การทำตลาดขายของออนไลน์"
        วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ ในหัวข้อเรื่อง "การทำตลาดขายของออนไลน์" โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)

วันที่เขียนข่าว : 31 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM