TH | EN

ชสอ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
        วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก” พร้อมด้วย นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ  นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม นายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์สร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย “ก้าวทันกฎหมายสหกรณ์สู่แผนปฏิบัติการและ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดยอาจารย์วรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ และช่วงบ่ายทอล์คโชว์  “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน “เก่งงาน เก่งคนและเก่งคิด” โดยอาจารย์จตุพล ชมภูนิช และงานเลี้ยงสังสรรค์ “ชวนน้องไปติดเกาะ...ขายหัวเราะ...ที่ตราดฮิ” โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
วันที่เขียนข่าว : 23 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM