TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด ประกาศรับสมัคร "ผู้จัดการสหกรณ์"
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น "ผู้จัดการสหกรณ์" จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
 
       การรับสมัคร ผู้สนใจขอรับใบสมัครพร้อมกับยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ 333 อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย A.2 ชั้น 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> https://www.tcbscoop.com/
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-137-0141
วันที่เขียนข่าว : 08 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM