TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
101881101881101881101881101881101881
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5795283557952835579528355795283557952835579528355795283557952835

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
 
       ผู้สนใจสามารยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10002 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2104 4344 ต่อ 1501-1504  หรือทาง www.postcatsavings.com
วันที่เขียนข่าว : 13 ม.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM